تبلیغات
جغرافیا و برنامه ریزی شهری - جهانی شدن و گردشگری فرهنگی
 
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
درباره وبلاگ


اینجانب منیر یاری دانشجو دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری می باشم. این وبلاگ جهت گسترش علم شیرین جغرافیا و شاخه های آن بخصوص جغرافیا و برنامه ریزی شهری و جغرافیا و برنامه ریزی توریسم ایجاد شده، طرح موضوعات مرتبط با برنامه ریزی شهری و توریسم، جغرافیا شهری و گردشگری استان لرستان، ارائه مقالات علمی ـ پژوهشی، و... از اهداف و اولویتهای مباحثم است. منتظر همفکری و ارسال نظرات و انتقادات سازنده ی شما در پربار شدن مطالب هستم
با سپاس
monir.yary@yahoo.com
monir.yary@gmail.com

مدیر وبلاگ : منیر یاری
نویسندگان
چهارشنبه 5 آبان 1395 :: نویسنده : منیر یاری

جهانی شدن و گردشگری فرهنگی

در اکثر تعاریف رایج،" جهانی شدن را نوعی فرآیند می گویند و همسانی فزآینده به شمار میآورند؛ به گونه ای که این فرآیند، فشردگی فزآینده ی زمان و فضا است که از طریق آن مردم جهان کم و بیش به صورت نسبتاً آگاهانه در جامعه ی جهانی واحد ادغام می شوند(گل محمدی،20:1383). در این تعریف مفاهیمی چون فرآیند تدریجی، زمان مند و رو به گسترش بودن فرآیند جهانی شدن مطرح می شود. به طوری که جهانی شدن نه تنها شامل تجارت آزاد جهانی، توسعه ی وسایل پیشرفته ی ارتباطی و بین المللی ساختن بازارهای مالی می شود، بلکه در بردارنده ی مهاجرت جمعیتی، کالاها، سرمایه، سیستم عقاید و باورها نیز هستند. ارزیابی تاثر جهانی سازی در دایره ی فرهنگی به طور کلی از دیدگاهی بدبینانه مورد قضاوت واقع شده است. جهانی سازی، به نحوی کلی تر با تخریب هویت های فرهنگی مرتبط بوده و موجب شتاب دادن به تجاوز فرهنگ همگن، غربی و مصرف کننده شده است. سیمون مای[1] فیلسوف معاصر اظهار داشت که هیاهو برای انوع فرهنگی دقیقا زمانی رخ داده است که بخش اعظم آن تمام شده است. هنگامی که جهانی سازی در پرتو بدبینی مورد قضاوت قرار گیرد، نه تنها تغییری تکنولوژیک می باشد، بلکه تغییر در عقاید، افکار و شیوه ی زندگی به طور کلی است(Simon,1999:48). پدیده ی جهانی شدن بر مبادلات بین المللی و وابستگی متقابل، آزادسازی(برداشته شدن محدودیت ها) و ادغام فرهنگ های روی زمین در یک انسان گرایی، پویایی که ساختارهای اجتماعی نوگرایی(سرمایه داری، عقل گرایی، صنعت گرایی و غیره)، تجدید شکل بندی جغرافیایی اشاره دارد(گرباسیان،8:1386). جهانی شدن، جریان شکوفایی تکنولوژی های ارتباطی و ارتباط(ICT) است که دنیا را به دهکده ای جهانی تبدیل می کند. در مرحله ی اول با ترسیم استدلال ضمنی پشت این فرض را شروع می کنیم، فرض مبنی بر اینکه جهانی شدن، هویت های فرهنگی را از بین می برد و اینکه فرهنگ جهانی چگونه دائماً در حال همگن شدن ایت. قبل از دوره ی جهانی سازی، روابط مکانی، خودمختار، مجزا، مشخص، بادوام و تقویت کننده ی فرهنگی بین مکان جغرافیایی و تجربه ی فرهنگی به وجود امد که هر یک به تساوی، هویت فرهنگی جامعه را تشکیل می داد، یعنی یک کنترل وجودی غیرمزاحم، یک میراث، استفاده سنتی که مدت مدیدی در کنار استمرار گذشته اقامت داشته است. به عنوان مثال، هویتی مانند زبان توصیف وابستگی فرهنگی نبود، نوعی از گنجینه ی جمعی جوامع بومی بود. اما با شروع دنیای مدرن(ظاهراً در حدود اواسط دهه 80) تحقق نیرومند هویت فرهنگ وجود داشت  که در حال ضعیف شدن بود و نیاز به نگهداری و حفاظت داشت و می توانست به واسطه ی نیروی ویرانگر جهانی سازی از دست برود. جهانی شدن، فرهنگ های گوناگون دنیا را درو کرد، مکان های جغرافیایی پایدار را تخریب نمود، مردم را جابه جا کرد، موجب شد که بازار تجربیات فرهنگی تحریک شده و برچسب تجاری همگن برانها زده شود. از این رو جهانی شدن به عنوان درگیر شدن در فرآیند کلی فقدان هویت فرهنگی مورد قضاوت قرار گرفته است(Ibid)

در مرحله ی دوم، جهانی شدن بر خلاف عقاید عمومی به هیچ وجه هویت فرهنگی را تخریب نمی کند و شاید مهم ترین نیرو در ایجاد و ازدیاد هویت فرهنگی بوده است. هویت فرهنگی به غیر از برداشت حاکی از مالکیت فردی یا جمعی، برداشت متفاوت از ایده ی هویت را در بر می گیرد. علاوه بر این به وضوح یک پدیده ی پیچیده و ظاهراً مناقض است که به خلق فضاهای جدید توده ی مردم و همچنین فضاهای جدید متفاوت کمک می کند. جهانی شدن یک فرآیند افتراقی و نیز یک فرآیند همگن سازی است(Waters,1995:136). جهانی شدن از سه جهت فکری مورد بحث قرار گرفته است: در دیدگاه نخست به عنوان فرآیندی مثبت در جهت تکامل و تعمیم اصلاح گرایانه ی سرمایه داری مدرن و شکل گیری روابط اقتصاد بازار آزاد است که انسان به عنوان انسان دموکراتیک از بند جامعه ی سنتی رها می شود، به گونه ای که مجموعه ی التزامات این روند که تداوم عصر مدرن است به عنوان جامعه ی باز که یک ویژگی عام آن است مطرح می گردد. دیدگاه دوم به نابرابری موجود در همگرایی جهانی که صرفاً به سود جامعه ی سرمایه داری جهانی است می پردازد و دیدگاه سوم جهانی شدن را به عنوان حلقه ای اجتناب ناپذیر از فرآیند سرمایه داری مطرح می کند(صباغ پور،141:1381-146).

در مجموع می توان گفت جهانی شدن منجر به فراهم شدن دسترسی انسان ها به منابع مختلف فرهنگی، قومی و هویتی جامعه های مختلف می گردد که این آگاهی ها و دسترسی ها منجر به ایجاد شک و تردید در ارزش های قومی و هویتی نهادینه شده در جامعه و ایجاد شکل های جدیدی از هویت ها به عبارتی دگرگونی و تحول در هویت ها در یک جامعه می گردد(قریشی،27:1381_32).

همان گونه که واترز[2] گفت، جهانی شدن، فرآیندی خلاق است که منجر به همگن سازی یا استاندارد سازی فرهنگ می شود. پیوند زنی فرهنگی، هیجان انگیزترین و رها کننده ترین چهره ی جهانی شدن  است که در نتیجه ی آن، شکل های جدید فرهنگی از طریق ترکیب عناصر گوناگون خلق می شود. برتری های قومی را که در حال فراگیر شدن هر چه بیشتر در غذا، مد و موسیقی غربی هستند را می توان مشاهده نمود، چنان که بینن[3] و دونکیرل[4] اظهار داشتند. همان گونه که در روش آشپزی قومی، اسلوب قومی، تعطیلات قومی و موسیقی قومی شاهد هستیم، از این پس قومیت، ساکن محلی دقیق نیست. در همه جای جهان، بومی سازی موسیقی، هنر، معماری، فیلم و غذا وجود داشته است و آن چه بسیاری از مردم از آن وحشت داشتند(یعنی تسلط فرهنگ غرب)، احتمال کمتری دارد(Beynon & Dunkerley,2000:26). بر اساس مطالب ذکر شده، فرهنگ، پایه و اساس در گردشگری فرهنگی محسوب می شود و در دوره ی جهانی شدن نیز این مفهوم مورد تاکید فراوان قرار گرفته است. یکی از ویژگی های بارز جهانی شدن و گردشگری فرهنگی این است که جهانی شدن توانایی تغییر موللفه های گردشگری فرهنگی(مکان – فضا، زمان – فضا و فرهنگ) را دارد. بنابراین با تغییر این مولفه ها، هویت سازی سنتی در جامعه ی میزبان با بحران مواجهه می شود. مثلاً مولفه های مکان و فضا در جوامع سنتی با هم منطبق هستند و روابط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. تعریف و عملکردهای اجتماعی بر اساس مکان صورت می گیرد، زیرا مکان، متمایز بودن، مرزبندی، ثبات و احساس همبستگی را به وجود می آورد و فضا را که سیال و ناپایدار است در درون خود محصور می کند؛ اما جهانی شدن با جدا کردن فضا و مکان، فعالیت های اجتماعی و جایگیری آنها در زمینه حضور را از بین می برد و در نتیجه مکان، تهی و یکنواخت می شود و فضا در پهنه های گسترده نری رها و مشخص بودن آن را بین می رود. مولفه ی فرهنگ در جوامع سنتی به خوبی کارکرد همانند سازی، تفاوت آفرینی و معنا بخشی خود را انجام می دهد. فرهنگ همچون فضا با مکان منطبق بود و به اتکای آن مرزهایش را شفاف، محدود و ثابت می نمود. مکان مند بودن فرهنگ سبب می شد که هویت فرهنگی یک قوم کمتر در بیرون رواج یابد، اما جهانی شدن از طریق جاکندگی، فرهنگ ها را از محل جدا ساخته و توانایی فرهنگ در هویت سازی سنتی را از بین برد و سبب شد که فرهنگ های متعدد در محل حضور یابند(توسلی و قلی پ.ر،85:1386-90). با این حال می توان گفت مقصود از جهانی شدن آن است که گردشگران بیشتر از قبل به سفر می روند، از این رو لازم است صنعت برای محدوده ی گسترده ای از علایق و ذائقه ها توشه تامین نماید

( Bradford,2000:339).
[1] - simon may

[2] -waters

[3] -beynon

[4] -Dunkerley

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 19 مهر 1397 02:47 ق.ظ

Nicely put, Appreciate it.
buy levitra 10mg levitra 20mg levitra online levitra 10 mg kopen levitra without a doctor prescription levitra prices levitra 10 mg prezzo buy levitra 10mg buy levitra buy levitra 10mg
سه شنبه 10 مهر 1397 02:17 ق.ظ

Amazing a good deal of good facts.
cheap cialis deutschland cialis online where to buy cialis in ontario how to purchase cialis on line tadalafil tablets cialis canada on line recommended site cialis kanada cialis lilly tadalafi cialis 10 doctissimo buy cialis cheap 10 mg
یکشنبه 8 مهر 1397 12:03 ق.ظ

Wow plenty of terrific info!
how to buy cialis online usa cialis 05 chinese cialis 50 mg generic cialis levitra precios de cialis generico cialis for sale south africa when can i take another cialis we recommend cialis best buy generic cialis at the pharmacy cialis mit grapefruitsaft
شنبه 7 مهر 1397 08:39 ب.ظ

Awesome postings, Thanks.
price cialis per pill walgreens price for cialis deutschland cialis online cialis 20mg prix en pharmacie we like it cialis price cialis baratos compran uk we choice cialis pfizer india dose size of cialis deutschland cialis online cialis billig
پنجشنبه 15 شهریور 1397 01:45 ق.ظ

This is nicely expressed. !
cialis 5 mg effetti collateral buy cialis online legal cialis daily reviews cialis online nederland cialis pills cialis 5mg prix generic cialis pill online buying cialis in colombia cost of cialis cvs cialis professional yohimbe
سه شنبه 13 شهریور 1397 05:57 ب.ظ

Incredible a good deal of wonderful facts.
canadian pharmacies that are legit buy vistagra usa canada medications cheap pharmacy canada plus canadian medications, liraglutide canada pharmacies account canadian pharmacy viagra brand canadian pharmacycanadian pharmacy drugs for sale on internet drugs for sale deep web
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:57 ق.ظ

Great material. Thanks a lot.
where buy viagra uk where can i get viagra online buy viagra cheap online buying viagra online australia viagra cheap price buy cheap viagra online where can i buy viagra without online viagra where can i buy generic viagra where to order viagra
دوشنبه 12 شهریور 1397 07:23 ب.ظ

With thanks, An abundance of information.

cialis sans ordonnance cialis canada cialis tadalafil online try it no rx cialis cialis price thailand female cialis no prescription cialis generique cheap cialis cialis 30 day sample canadian drugs generic cialis
یکشنبه 11 شهریور 1397 12:00 ب.ظ

Many thanks. Numerous content.

are there generic cialis cialis e hiv click now buy cialis brand cialis 5 effetti collaterali purchasing cialis on the internet cialis generique canadian cialis tesco price cialis canadian drugs generic cialis bulk cialis
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:50 ق.ظ

You said it adequately.!
uk sildenafil ordering viagra where to buy real viagra viagra online buy viagra buy uk buy viagra online rx. getting viagra online safely buy viagra online discount viagra buy viagra uk pharmacy
یکشنبه 21 مرداد 1397 09:45 ب.ظ

You said it very well..
low cost cialis 20mg cialis for sale south africa free generic cialis cialis 5 effetti collaterali buy cialis uk no prescription cialis canadian drugs warnings for cialis cialis soft tabs for sale how to buy cialis online usa dose size of cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:57 ق.ظ

You suggested this really well!
click now cialis from canada deutschland cialis online tadalafil generic cialis 30 day sample cialis diario compra preis cialis 20mg schweiz 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis uk next day when will generic cialis be available click here take cialis
جمعه 7 اردیبهشت 1397 06:33 ب.ظ

You said that wonderfully!
look here cialis order on line safe dosage for cialis cialis coupon click now buy cialis brand generic cialis pill online we recommend cialis best buy if a woman takes a mans cialis cialis 5 mg scheda tecnica venta cialis en espaa achat cialis en europe
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 02:54 ق.ظ

Terrific facts, Cheers!
viagra buy viagra can you buy viagra at the store pfizer viagra generic viagra pharmacy buying viagra viagra pharmacy viagra blue pills how to order viagra generic viagra purchase buy discount viagra
جمعه 3 فروردین 1397 02:41 ب.ظ

Nicely put, Thank you!
tadalafil generic tarif cialis france weblink price cialis cialis 10 doctissimo generic cialis levitra dosagem ideal cialis cialis prices in england we recommend cialis info tadalafilo cuanto cuesta cialis yaho
یکشنبه 27 اسفند 1396 09:39 ب.ظ

Great data. With thanks.
cialis side effects cialis pills in singapore cialis 20 mg best price if a woman takes a mans cialis cialis purchasing cialis daily cialis kaufen wo cialis generico in farmacia tadalafil generic cialis arginine interactio
جمعه 13 مرداد 1396 02:23 ب.ظ
Great site you have here.. It's difficult to find high-quality
writing like yours nowadays. I honestly appreciate people like you!

Take care!!
شنبه 10 تیر 1396 12:23 ب.ظ
Hello, all is going perfectly here and ofcourse every one is sharing data, that's really fine, keep up writing.
پنجشنبه 1 تیر 1396 04:54 ب.ظ
This is the right website for anyone who really wants to understand this topic.
You know so much its almost tough to argue with you (not that I actually would
want to?HaHa). You certainly put a fresh spin on a subject that has been written about for a long time.
Wonderful stuff, just excellent!
یکشنبه 7 آذر 1395 05:32 ق.ظ
سلام
دوست عزیزم وبلاگ زیبایی داری و میخوام ی چیز رو بهت توصیه کنم پس حتما بخون
خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عاشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول داشته باشد و یا می خواهید دل کسی را بدست بیاورید و در این راه همیشه با شکست مواجه شده اید.
دوستان و یا اطرافیان شما به راحتی دل دیگران را بدست می آورند راحت همه عاشقشان می شوند ولی شما با وجود موقعیت بهتری که دارید موفق نمی شود! چرا ؟
آرزوی داشته اید که شماهم شخص مورد علاقه خود را مثل دیگران در کمترین زمان شیفته و عاشق خود نمایید اما ... چرا؟
کتاب چگونه دیگران را عاشق کنیم رو من برای اولین بار خوندم و اولین کتابی بود که کامل خوندم واقعا فوق العاده است اگه میخوای کسی رو عاشق خودت کنی این کتاب رو حتما بخون
لینک دانلود:
http://aymarket.ir/book/?p=261
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :