تبلیغات
جغرافیا و برنامه ریزی شهری - مدیریت ریسک و بحران زلزله در استان لرستان
 
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
درباره وبلاگ


اینجانب منیر یاری دانشجو دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری می باشم. این وبلاگ جهت گسترش علم شیرین جغرافیا و شاخه های آن بخصوص جغرافیا و برنامه ریزی شهری و جغرافیا و برنامه ریزی توریسم ایجاد شده، طرح موضوعات مرتبط با برنامه ریزی شهری و توریسم، جغرافیا شهری و گردشگری استان لرستان، ارائه مقالات علمی ـ پژوهشی، و... از اهداف و اولویتهای مباحثم است. منتظر همفکری و ارسال نظرات و انتقادات سازنده ی شما در پربار شدن مطالب هستم
با سپاس
monir.yary@yahoo.com
monir.yary@gmail.com

مدیر وبلاگ : منیر یاری
نویسندگان
پنجشنبه 10 اردیبهشت 1394 :: نویسنده : منیر یاری

امروزه، آسیب پذیری شهرها و به خصوص بافت های قدیمی و فرسوده در برابر زلزله، به عنوان مسئله ای جهانی پیش روی متخصصان رشته های گوناگون قرار گرفته است. این وضع در کشورهای دارای ساختار طبیعی مخاطره آمیز، از جمله ایران، طی دهه های اخیر به صورتی حادتر نمود یافته است. لذا اولین قدم برای برنامه ریزی صحیح تبیین و شناخت وضعیت موجود می باشد، برای شناخت وضعیت موجود مدیریت ریسک در سر لوحه قرار می گیرد.  مدیریت  ریسک، قبل از وقوع بحران،مخاطرات را شناسایی و کنترل می کند یا برنامه ای تهیه می کندکه در زمان وقوع این رویدادها با آنان مقابله شود.

زلزله

یکی از کانون های مطالعاتی روابط انسان و محیط، پرداختن به مخاطرات طبیعی است که هرچند روز، هفته، ماه یا سال، یک یا چند بار عناوین درشت روزنامه ها و رسانه های خبری جهان و ایران را به خود جلب می کند، مخاطرات و بحران های محیطی همواره بخشی از تاریخ حیات انسان بوده و ممکن است انسانی یا طبیعی باشد و نتیجه هرچه باشد هم به انسان و هم به محیط طبیعی او بر می گردد. مخاطرات انسانی شامل جنگ، رکود اقتصادی، جرم و جنایت، افزایش بیش از حد جمعیت، انواع بیماری ها، آوارگی و غیره است. مخاطرات طبیعی تأثیر نامطلوبی بر زندگی، اموال و فعالیت های انسانی دارد و منجر به بلا می شوند. انواع این مخاطرات و بلا ها شامل رویدادهایی چون زلزله، آتشفشان، خشکسالی، توفان، سیلاب، آلودگی هوا و غیره است(امیدوار،15:1390). زمین لرزه عبارت است از حرکات و لرزش های ناگهانی و گذرا در زمین که از ناحیه محدودی منشاء می گیرد و از آنجا در تمام جهات منتشر می شود. زلزله را می توان به عنوان تکان های ناشی از عوامل طبیعی زمین تعریف کرد. در بعضی موارد زلزله خفیف است و خسارتی به بار نمی آورد ولی در موارد دیگر، شدت آن زیاد است و طی آن، انرژی بسیار زیادی آزاد می شود و در این حالت خسارات فراوان به بارمی آورد. وقوع زمین لرزه های بزرگ در مناطق مسکونی، همواره ویرانی و خسارت جانی و مالی بسیاری برای انسان به همراه داشته است(امیدوار،17:1390). زلزله پدیده ایی است که همچون گذشته، در آینده نیز تداوم خواهد داشت. به عبارت ساده تر تا زمانی که کره زمین وجود دارد زلزله ها هم وجود خواهند داشت، چرا که، قاره ها پیوسته در حال حرکت و برخورد با همدیگر هستند(هر سال به طور متوسط 5/2 سانتیمتر). در مناطقی که صفحات قاره ای با هم برخورد می کنند، زلزله ها و آتشفشانه شکل می کیرند(اوزی،47:1390).  زلزله علاوه بر خطرات جانی و مالی، فعالیتهای اقتصادی بشر مانند پروژه های شهر سازی وخانه سازی، پروژه های صنعتی، حمل و نقل وخطوط ارتباطی، عملیات کشاورزی و آبرسانی و غیره را به شدت تحت تأثیر خود قرار می دهد و آنها را تهدید می کند(زمردیان،1376). پدیده های زلزله هنوز به طور کامل شناخته شده نیستند و زمین لرزه های بزرگ اتفاق افتاده در یک منطقه نیز قدیمی تر از آن هستند که حافظه جمعی شهری به یاد بیاورد. به همین دلیل نیز جوامع مورد تهدید- به ویژه کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته در برابر این خطر اجتمایی و اقتصادی بزرگ پناه نیافته اند(ثقفی،44:1383). در جهان متحول کنونی، بلایای طبیعی مانند سیل، زلزله، آتشفشان، خشکسالی، و طوفان بر حسب عمق و وسعت آنها و نیز سطح مقاومت و آمادگی عینی و ذهنی جوامع و انسان ها و اقدامات پیشگیرانه در این زمینه با پیامدهایی بسیار متفاوت در جوامع انسانی همراه است. برای نمونه،  اثرات و پیامدهای منفی زلزله در کشور ژاپن بسیار پایین تر از کشورهای در حال توسعه است(نوریان، 1383). بنابر این توسعه پایدار باید ارتقای توسعه اقتصادی و اجتماعی بدون تخریب محیط زیست، حفظ بهترین کیفیت زندگی برای مردم، جلوگیری از کاهش امکان انتخاب برای نسلهای آینده و نهایتا جلوگیری از بروز کاهش شدت و یا حداقل اجتناب از عوارض نامطلوب بلایا و حوادث غیر مترقبه طبیعی را تخمین کند(رکن الدین افتخاری، بدری،26:1382).

مدیریت ریسک و بحران

بحران از ریشه یونانیKrisis  به معنی "تصمیم عاجل" می آید. بحران یعنی بروز یک آشفتگی یا پریشانی و یا اختلال فیزیک و روانی ناگهانی و شدید که روند و سیر شرایط عادی را به هم می ریزد(محمودی،62:1382). مخاطرات محیطی و بحرانهای بوم شناسی، برآیند تعامل متغیرهای زیستی، اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی و حتی سیاسی هستند. دامنه کنش این متغیرها، محلی- کروی است، به طوری که هیچ جای زمین از پیامدهای آن به دور نمانده است، با این تفاوت که دامنه و عمق بحران شدت و ضعف دارد(کاویانی،53:1389). مدیریت در حوادث غیر متقربه با محور دانایی ترکیبی از علم و هنر و عمل است. برنامه ریزی ابزاری است که ما را از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب می رساند. لذا اولین قدم برای برنامه ریزی صحیح تبیین و شناخت وضعیت موجود می باشد که نیاز به واقع بینی دارد تا خوشبینی. مدیریتی که کشورهای در حال توسعه دنبال می کنند مدیریت بحران است به دلیل اینکه شناخت کافی نسبت به خدمات و سرویس های آب و هوایی ندارند و همیشه صبر می کنند تا حادثه رخ دهد بعد مدیریت بحران می کنند در این روش پرداخت خسارت و کمک رسانی بلاعوض در سرلوحه فعالیتها قرار دارد ولی در کشورهای پیشرفته مدیریت بر مبنای ریسک انجام می شود. مدیریت ریسک عکس مدیریت بحران است که در حقیقت اقدامات گسترده قبل وقوع بلایا می باشد که عملاً آسیب پذیری به حداقل می رسد. (عسکریزاده و همکاران،11:1389).مدیریت بحران عبارت است از سیستم های فرماندهی، کنترل، ارتباطات و اطلاعات برای پشتیبانی تصمیم گیران برای پیش بینی بحران ها، فرموله کردن بحران ها و اجرای هماهنگ این برنامه ها (بیچرانلو،6:1385). بحران با ریسک تفاوت دارد، ریسک احتمال بروز خطر و مشگل را می گویند، در حالی که بحران تجلی و عینیت یک خطر است. در واقع بحران حادثه ای است که می تواند و یا امکان بالقوه آن را دارد که یک سازمان را از خود متاثر ساخته و شالوده آنرا به هم ریزد. بنابراین، اگر حادثه ای تنها بخش کوچک و جداگانه ای از سازمان را متاثر نماید، بحران بزرگ شمرده نمی شود. لازمه بروز بحران بزرگ این است که به جان، مال، ملک، حسن شهرت و به طور کلی بهداشت و سلامت یک سازمان خسارت بی حد و حصر وارد سازد(میتراف،29:1381). ریسک به عنوان احتمال اتفاق چیزی نامطلوب است که  با عدم قطعیت سبب خطر می شود و به احتمال آن که اتفاق می افتد اندازه گیری می شود و خسارات آن پیش بینی می شود و همچنین ریسک به عنوان شانس و یا امکان از دست دادن است که این از دست دادن می تواند فیزیکی، مالی یا شهرت باشد . جهانگردان و گردشگران بالقوه با بسیاری از ریسکها در معرض خطر قرار می گیرند که شامل خطر فیزیکی(جرم و جنایت)، بلایای طبیعی هوا(سقوط و ربودن) ، بلایای طبیعی(سونامی)، مالی( بسته شدن آژانس های مسافرتی، کاهش قیمت ارز)، سیاسی(شورش، تغییر در دولت) باشد(G.K.SHAW,15:2010). مدیریت ریسک بایستی قبل از مدیریت بحران به معنی عام خود اعمال شود. در مدیریت ریسک اعتقاد بر این است که پیشگیری مهمترین درمان است. لذا کلیه کوششها به سمتی هدایت می شوند که هرگز بحرانی اتفاق نیفتد و یا چنانچه بحرانی اتفاق افتاد ضایعات آن به شدت کاهش پیدا کند. مدیریت سوانح، ریسک و بحران روابط تنگاتنگی با هم دارند و مکمل یکدیگر هستند(محمودی،75:1382).

گسلهای استان لرستان

از [1]جمله عناصر ساختاری مهم در استان لرستان گسل ها می باشند. گسل ها مناطق ضعیف پوسته زمین هستند که در طول آنها شکستگی و جابه جایی قطعات گسله به وقوع می پیوندد. میزان این جابه جایی متغیر بوده و مقدار آن بستگی به مشخصات هندسی گسل مربوطه و برآیند نیروهای وارده دارد. با توجه به عملکرد گسل ها، بررسی آنها از جنبه های متعددی حائز اهمیت است که برخی از آنها عبارتند از:

- ایجاد پهنه خرد شده و مستعد جهت جابه جایی و وقوع زمین لرزه

- کنترل ریخت پوسته و ایجاد شرایط مناسب جهت تجمع ذخایر معدنی

- عامل موثر در مکان یابی و برنامه ریزی جهت توسعه شهر ها

گسل های منطقه همانند سایر ساخت های این پهنه از روند اصلی زاگرس که شمال باختری جنوب خاوری است، تبعیت می کند. قسمت اعظم این گسل ها در گستره شمالی استان به ویژه در همبری پهنه زاگرس رورانده با پهنه شمالی رخنمون دارد.شکل شماره2 موقعیت گسل های استان لرستان را نشان می دهد.

گسل های استان لرستان به این شرح می باشند:

1-پهنه گسله زاگرس

گسل اصلی زاگرس به صورت پهنه گسله راستالغز راست گرد با روند شمال باختری جنوب خاوری به موازات گسل معکوس اصلی زاگرس شناسایی شده است. چنانچه لغزش در سطح اصلی زاگرس از پلیوسن شروع شده باشد، در این صورت نرخ میانگین لغزش سالانه این گسل 40 میلیمتر خواهد بود. نکته قابل توجه عملکرد گسل های دورود، نهاوند، صحنه و دینور در ارتباط با پهنه گسل معکوس اصلی زاگرس است که فعالیت لرزه زایی بیشتری را نشان می دهند.

2- گسل دورود

گسل دورود به عنوان بخشی از پهنه گسل اصلی زاگرس سبب رویداد زمین لرزه ویرانگر سیلاخور در سال 1287 هجری شمسی با بزرگای MS=7/4 بوده است.

3- گسل قلعه حاتم

گسل لرزه زای دورود در نزدیکی بروجرد به گسل تقریبا شمالی جنوبی قلعه حاتم ختم می شود. گسل قلعه حاتم گسل نهاوند را از گسل دورود جدا می کنداحتمالا فعالیت این گسل باعث رویداد زمینلرزه 13/2/1384 طبریجان بروجرد شده است.

4- گسل نهاوند

گسل نهاوند بخش فعال دیگری از گسل اصلی زاگرس می باشد که با راستای شمال باختری جنوب خاوری از جنوب باختری شهر نهاوند می گذرد.این گسل در امتداد گسل لرزه خیز دورود می باشد .احتمالا زمین لرزه 14 اکتبر 1961 علی آباد دوع واقع در 22 کیلومتری جنوب خاوری نهاوند در پی جنبش گسل نهاوند به وقع پیوسته باشد.

5- گسل ونایی

گسل ونایی بخشی از گسل نهاوند است که از روستای ونایی به طرف شمال باختر نهاوند ادامه دارد

6- گسل قارون

گسل قارون موازی با گسل نهاوند است، از حدود 10 کیلومتری جنوب باختری شهر نهاوند آغاز شده و با طول حدود 25 کیلومتر تا شمال خاور نهاوند ادامه دارد.

7- گسل گارون

گسل گارون شاخه ای از گسل جوان زاگرس است که با راستای شمال باختری جنوب خاوری در فاصله حدود 30 کیلومتری بروجرد قرار دارد. گسل گارون با حرکت راستالغز راست گرد و مولفه معکوس از جمله گسل های بین کوه(کوه گارون) و دشت(دشت جنوب فیروزآباد) بوده و دارای توان لرزه زایی است، به گونه ای که زمین لرزه های 23 و 25 مرداد ماه سال 1373 را به آن نسبت می دهند.

8- گسل گیل آباد

گسل گیل آباد شاخه ای از گسل جوان زاگرس است که با روند شمال باختری جنوب خاوری در دشت فیروزآباد واقع در حد فاصل پهنه گسله نهاوند در شمال خاور و پهنه گسله گارون در جنوب باختر قرار گرفته است

9- گسل ریت

راندگی ریت با درازی حدود 30 کیلومتر در شمال باختر نورآباد قرار دارد. گسل مذکور با روند شمال باختری جنوب خاوری به موازات پهنه گسله زاگرس بوده و شیب سطح گسل به سمت شمال خاور است.

10- گسل برآفتاب اشترانکوه

گسل برآفتاب اشترانکوه کم و بیش موازی گسل دورود بوده و با شیب حدود 60 درجه به سمت شمال خاور در گستره لرستان رخنمون دارد.

11- گسل گهر

گسل گهر گسلی با روند خاوری باختری است که موجب جابجایی گسل دورود و برآفتاب اشترانکوه شده است. دریاچه گهر در محل تلاقی دو پهنه گسله دورود و گهر تشکیل گردیده است. گسل گهر ضمن جوان بودن ابعاد محدودی دارد.

12- گسل محسن بن علی

گسل محسن بن علی با امتداد شمال خاوری جنوب باختری از شرق جاده بروجرد دورود شروع شده و تا شمال خایان ادامه دارد.

13- گسل آب سرده

گسل آب سرده با طول حدود 10 کیلومتر و روند خاوری باختری در شمال استان لرستان رخنمون دارد . عملکرد این گسل موجب راندگی یال جنوبی تاقدیس بروجرد برروی انباشته های ترشیاری شده است

14- گسل سراب چوله

گسل سراب چوله رورانده با حالت سینوسی است است، بدین معنی که سمت شیب آن متغیر می باشد. همچنین گسل مذکور در محل راندگی سفره نابرجای گرین، روی سازند امیران مشاهده می شود.

15- گسل رازان

این گسل با امتداد باختر، شمال باختری خاور جنوب خاوری است. گسل رازان در محل راندگی سفره نابرجای چغلوندی روی فلیش های میوسن در معرض دید قرار گرفته است.

16- گسل ورکوه

گسل ورکوه راستالغز با امتداد شمال باختری جنوب خاوری و همسو با گسل دورود است.

17- گسل گاورسه پیردزدگاه

گسل گاورسه پیردزدگاه در جنوب استان لرستان رخنمون دارد. امتداد آن شمال باختری جنوب خاوری، تقریبا با روند پهنه گسله زاگرس است. گسل گاورسه پیردزدگاه از جنوب روستای گلگه و چشمه ماهی عبور کرده و تا روستای پیردزدگاه تداوم دارد.

 شاخصهای چهارگانه در مدیریت ریسک و بحران زلزله در استان لرستان

1.       پیش بینی وقوع زلزله و بررسی و ارزیابی خطرات طبیعی

انجام تحقیقات علمی به منظوز نیل به امکان پیش بینی زمان زلزله؛

انجام تحقیقات علمی به منظوز نیل به امکان پیش بینی مکان زلزله؛

انجام تحقیقات علمی به منظوز نیل به امکان پیش بینی بزرگی و شدت قوع زلزله؛

انجام تحقیقات علمی به منظوز نیل به امکان پیش بینی تعیین دوره آرامش و فعالیت گسل در نواحی مختلف؛

تهیه نقشه پهنه بندی خطر زلزله( تقسیم محدوده کشور به مناطقی که میزان یکسانی از شدت زلزله برای دوره های بازگشت مختلف دارند) ؛

بررسی امکان به وجود آمدن روانگرایی و مشخصات آن؛

بررسی امکان به وجود آمدن سنگریزش و مشخصات آن؛

بررسی امکان به وجود آمدن زمین لغزه و مشخصات آن؛

بررسی امکان جار شدن سیل بر اثر شکستن سدها و مشخصات آن؛

بررسی امکان طغیان رودخانه ها و مشخصات آن؛

تهیه نقشه ریز پهنه بندی برای نواحی مختلف شامل جزئیات تمام پارامترهای زلزله شناسی، زمین شناسی، و هیدرولوژی که تمام خطرهای زلزله را نشان دهد؛

تهیه نقشه ریز پهنه بندی برای نواحی که خطرت ناشی از حوادث بعد اززلزله را نشان می دهد؛

آماده سازی نقشه های خلاصه شده از خطرات زلزله و نقشه های ریز پهنه بندی بای هریک از نواحی مختلف.

2.      پیش بینی و ارزیابی آسیب پذیری ساختمانها

تهیه شناسنامه آسیب پذیری ساختمانها؛

تقسیم بندی و فهرست برداری سازه های مختلف در شهر؛

تعیین رفتار سازه های موجود در سطح استان؛

ارائه مدلهای مناسب به جامعه مهندسین برای استاده در طراحی؛

انجام پژوهش بر سیستمهای هوشمند جهت ارزیابی مقاومت سازه ها؛

استفاده از آزمایشات فیزیکی و ارتعاشی برای تعیین مشخصه های دینامیکی سازه ها؛

بررسی و ارزیابی آسیب پذیری ساختمانها(اسکلت فلزی، بتون، مسلح، چوبی، مصالح بنایی خشت وگلی ، سنگی و غیره..) ؛

تعیین شیوه های فنی تقویت ساختمانهای ساخته شده؛

تعیین شیوه های فنی تقویت ساختمانهای در حال احداث؛

تهیه روشهای ارزیابی برای ساختمانهای غیر متعارف و صنعتی؛

تعیین اقلام غیر سازه ای در اماکن مسکونی و آسیب پذیری ناشی از آن؛

استفاده از تجارب و اطلاعات سختمان سازی دیگر کشورها.

3.      بررسی و ارزیابی اثرات اقتصادی زلزله

بررسی و ارزیابی چگونگی اختلال در تسهیلات و خدمات عمومی و نتایج اقتصادی آن؛

بررسی و ارزیابی چگونگی اختلال در تولید( سخت افزاری نیری انسانی رم افزار مواد اولیه تولید ناخالص ملی) و نتایج آن؛

بررسی و ارزیابی چگونگی هزینه های اضافی مورد ناز برای مقابله با بحران ناشی از زلزله و نحوه ی تامین آن؛

بررسی و ارزیابی امکان پدید آمدن تورم و اثرات آن در سطح قشر آسیب دیده ؛

بررسی و ارزیابی امکان تغییر تراز بازرگانی خارجی و پرداختها، کاهش صادرات و افزایش اردات واثرات آن؛

بررسی و ارزیابی تغییرات میزان درامد خانواده های آسیب دیده و اثرات آن؛

برسی و ازیابی امکان کمبود کالاهای اساسی و اثرات آن و نحوه بهینه عملکرد؛

بررسی و ارزیابی اثرات اقتصادی زلزله بر شبکه بانکی ونظام پولی کشور؛

بررسی و ارزیابی امکان افزایش بیکاری و اثرات آن؛

بررسی و ارزیابی امکان جابجایی نقاط مسکونی قبل و بعد از وقوع زلزله و اثرات آن؛

تعیین نقاط آسیب پذیر اقتصادی در مقابل زلزله؛

تعیین شیوه های پیشگیری وکاه آسیب پذیری و آسیب رسانی اثرات اقتصادی نامطلوب زلزله؛

تعیین و شیوه های امادگی جهت مقابله با اثرات اقتصادی نامطلوب زلزله.

4.      بررسی و ارزیابی اثرات اجتماعی زلزله

تعیین و بهر ه برداری از اثرات اجتماعی مطلوب زلزله؛

تعیین شیوه های پیشگیری و کاهش آسیب پذیری و آسیب رسانی اثرات اجتماعی نامطلوب زلزله؛

تعیین نوع رابطه و میزان تاثیر و تاثر هر یک از اثرت اجتماعی با دیگر اثرات؛

تعیین نقاط آسیب پذیر اجتماعی درمقابل زلزله؛

بررسی و ارزیابی امکان بر هم خوردن آرامش و ثبات اجتماعی پس از وقوع زلزله؛

بررسی و ارزیابی اثرات کاهش جمعیت پس از زلزله و تغییر در هرم سنی جمعیت؛

بررسی و ارزیابی امکان زوال امنیت اجتماعی و اثرات آن؛

بررسی و ارزیابی امکان مهاجرتها و اثرات آن؛

بررسی و ارزیابی امکان کمبود کالاهای اساسی و اثرات آن و  نحوه بهینه عملکر؛د

بررسی و ارزیابی اکان پدید آمدن تورم و اثرات آن و نحوه عملکرد بهینه.

 [1] - مباحث گسلها و زلزله های استان لرستان برگرفته از طرح برنامه آمایش استان لرستان،مرحله اول جلد سوم، صفحات 77 تا105 می باشد

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 25 آبان 1397 08:06 ق.ظ
This website was... how do I say it? Relevant!! Finally I've found something which helped me. Thank you!
شنبه 19 آبان 1397 02:28 ق.ظ
Every guy needs to know a cam girl like http://www.camgirl.pw/wildtequilla/ She is
a doll. You’ll have a whole lot of fun with any girl at this site.
The type of fun that will put a smile on your face
for days to come.
پنجشنبه 10 آبان 1397 10:02 ق.ظ
Awesome post.
سه شنبه 8 آبان 1397 03:13 ب.ظ
I do not know whether it's just me or if perhaps everyone else
experiencing problems with your website. It looks
like some of the text on your posts are running off the screen. Can somebody
else please comment and let me know if this is happening to them as
well? This may be a problem with my internet browser because I've had this happen previously.
Kudos
سه شنبه 8 آبان 1397 11:51 ق.ظ
Hi, I desire to subscribe for this webpage to obtain hottest
updates, thus where can i do it please help.
سه شنبه 8 آبان 1397 03:46 ق.ظ
It's difficult to find experienced people for this topic, however, you
sound like you know what you're talking about! Thanks
سه شنبه 8 آبان 1397 03:38 ق.ظ
Do you mind if I quote a few of your articles as long as I provide
credit and sources back to your weblog? My website is in the very same area of
interest as yours and my visitors would certainly benefit from some of the information you present here.

Please let me know if this ok with you. Thanks a lot!
سه شنبه 8 آبان 1397 02:22 ق.ظ
Hi i am kavin, its my first occasion to commenting anywhere, when i read
this piece of writing i thought i could
also create comment due to this brilliant piece of writing.
دوشنبه 7 آبان 1397 10:56 ب.ظ
Hi there, I found your blog by the use of Google at the same time
as searching for a similar topic, your website got here up, it looks good.
I've bookmarked it in my google bookmarks.
Hi there, simply was aware of your weblog thru Google,
and found that it's really informative. I am
going to watch out for brussels. I'll be grateful in the event you continue this in future.

Numerous people can be benefited from your writing.
Cheers!
شنبه 5 آبان 1397 11:26 ب.ظ
Tired of jerking off to the same old videos? You know the grainy terrible videos
that most porn tubes have. Check out https://t.irtyc.com/kd1jiidvk?aff_id=29696&offer_id=3784 if you want to beat off to the good stuff.
They have plenty of hot babes that love to get fucked hard.

Who knows, you might even see a girl get her pretty face covered in cum.
سه شنبه 1 آبان 1397 09:13 ب.ظ
There’s been a lot of changes since I last left a comment about my
site. I’m starting to add the new features that I’ve wanted to.
I hope in the next few weeks that all of it will be up and running.
It’s going to take time and I haven’t had
much of it to dedicate to this project. I thank you all for visiting my site and I hope you have a
great weekend!
پنجشنبه 19 مهر 1397 12:46 ق.ظ

You actually explained it perfectly!
buy levitra online generic levitra levitra 20mg levitra 10 mg prezzo generic levitra vardenafil generic levitra levitra without a doctor prescription levitra 10 mg kopen buy levitra 20 mg
سه شنبه 10 مهر 1397 12:43 ق.ظ

Kudos. Quite a lot of data!

cialis professional yohimbe cialis taglich buy cialis online nz venta cialis en espaa cialis uk next day generic cialis in vietnam cialis efficacit low dose cialis blood pressure side effects of cialis tadalafil 20mg
شنبه 7 مهر 1397 10:52 ب.ظ

Useful stuff. Kudos!
i recommend cialis generico click here cialis daily uk cialis 5 mg para diabeticos cialis usa cost does cialis cause gout ou acheter du cialis pas cher only best offers 100mg cialis buy cialis cheap 10 mg generic for cialis cialis cipla best buy
شنبه 7 مهر 1397 07:22 ب.ظ

Thank you, Quite a lot of information.

safe site to buy cialis online acheter cialis kamagra cialis tadalafil female cialis no prescription online prescriptions cialis buying cialis in colombia tadalafil 5mg cialis 30 day trial coupon tarif cialis france prix cialis once a da
چهارشنبه 28 شهریور 1397 04:19 ب.ظ

Cheers, Very good information.
how to purchase cialis on line generic cialis 20mg tablets generico cialis mexico cialis billig cialis 5mg prix cialis name brand cheap generic for cialis cialis canada on line cialis super kamagra cialis with 2 days delivery
سه شنبه 13 شهریور 1397 05:03 ب.ظ

Whoa all kinds of terrific knowledge.
drugs for sale in uk canada online pharmacies for men aarp recommended canadian pharmacies canadian pharmacy viagra canadian drug canadianpharmacy pharmacy canada plus canadian pharmacy online 24 reputable canadian prescriptions online drugstore online india
دوشنبه 12 شهریور 1397 06:54 ب.ظ

Nicely put, Appreciate it.
low cost cialis 20mg costo in farmacia cialis buy cialis online cheapest cialis daily reviews recommended site cialis kanada online prescriptions cialis cialis name brand cheap low cost cialis 20mg il cialis quanto costa cialis tablets australia
یکشنبه 11 شهریور 1397 11:39 ق.ظ

Valuable stuff. Regards!
canadian drugs generic cialis cialis usa cost cialis kaufen wo where cheapest cialis cialis 50 mg soft tab cialis prezzo di mercato only now cialis for sale in us sublingual cialis online wow cialis 20 cialis en mexico precio
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:36 ق.ظ

Helpful posts. Regards.
buying viagra without prescription buy viagra at viagra online with prescription buy prescription viagra viagra alternative viagra purchase online generic viagra uk pharmacy buy viagra in malaysia where can i buy real viagra online buy generic viagra usa
یکشنبه 21 مرداد 1397 08:26 ب.ظ

Lovely stuff, Thank you!
cialis official site look here cialis order on line cialis dosage amounts comprar cialis navarr cialis great britain cialis generico postepay import cialis costo in farmacia cialis low dose cialis blood pressure the best choice cialis woman
چهارشنبه 16 خرداد 1397 07:10 ب.ظ
سلام.ممنون .خیلی خوب بود.از دست اندرکاران وبسایت به این خوبی سپاسگزارم
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:39 ق.ظ

Very good material. Thank you!
cuanto cuesta cialis yaho generic for cialis cialis 5 mg buy deutschland cialis online cialis wir preise cialis canada cialis online napol usa cialis online 5 mg cialis coupon printable get cheap cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 02:48 ق.ظ

Really a good deal of awesome facts.
recommended site cialis kanada look here cialis cheap canada buy brand cialis cheap opinioni cialis generico cialis e hiv cialis cipla best buy cialis taglich cialis preise schweiz cialis ahumada click now cialis from canada
جمعه 7 اردیبهشت 1397 06:12 ب.ظ

Terrific material, Many thanks!
tadalafil 20mg achat cialis en suisse cialis generico viagra vs cialis link for you cialis price cialis pills link for you cialis price deutschland cialis online generic cialis pill online rezeptfrei cialis apotheke
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 01:57 ق.ظ

Nicely put, Thanks a lot.
can you really buy viagra online where can i get viagra prescription buy viagra online paypal buying viagra ireland uk viagra viagra without presc uk can you buy viagra over the counter can u buy viagra online how do i buy viagra online pharmacy viagra uk
جمعه 3 فروردین 1397 01:18 ب.ظ

Nicely put. Kudos!
prescription doctor cialis india cialis 100mg cost click here take cialis opinioni cialis generico cialis free trial cialis super acti click here to buy cialis wow look it cialis mexico pastillas cialis y alcoho cialis efficacit
یکشنبه 27 اسفند 1396 08:44 ب.ظ

Amazing write ups, Thank you!
can i take cialis and ecstasy prezzo cialis a buon mercato cialis without a doctor's prescription cialis 5 mg cialis 05 are there generic cialis cialis lowest price cialis taglich cialis canada on line cialis ahumada
چهارشنبه 17 آبان 1396 10:30 ب.ظ
برای برخی از تارنماهای آموزنده سپاسگزارم. جایی که دیگر ممکن است
من این نوع اطلاعات را به گونه ای ایده آل می نویسم؟

من وظیفه ای دارم که در حال کار کردن بر روی آن هستم، و من برای این اطلاعات به دنبال آن هستم.
یکشنبه 4 تیر 1396 11:27 ب.ظ
بسیار قلب از خود نوشتن در حالی
که ظاهر شدن مناسب در آیا نه حل و
فصل کاملا با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر جملات شما در واقع قادر به من مؤمن متاسفانه فقط برای while.
من با این حال کردم مشکل خود را با جهش در مفروضات و شما ممکن
است را خوب به پر کسانی که معافیت.
در صورتی که شما که می توانید
انجام من خواهد بدون شک تا پایان مجذوب.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :