تبلیغات
جغرافیا و برنامه ریزی شهری - آسایش اقلیمی و توریسم
 
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
درباره وبلاگ


اینجانب منیر یاری دانشجو دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری می باشم. این وبلاگ جهت گسترش علم شیرین جغرافیا و شاخه های آن بخصوص جغرافیا و برنامه ریزی شهری و جغرافیا و برنامه ریزی توریسم ایجاد شده، طرح موضوعات مرتبط با برنامه ریزی شهری و توریسم، جغرافیا شهری و گردشگری استان لرستان، ارائه مقالات علمی ـ پژوهشی، و... از اهداف و اولویتهای مباحثم است. منتظر همفکری و ارسال نظرات و انتقادات سازنده ی شما در پربار شدن مطالب هستم
با سپاس
monir.yary@yahoo.com
monir.yary@gmail.com

مدیر وبلاگ : منیر یاری
نویسندگان
چهارشنبه 16 اردیبهشت 1394 :: نویسنده : منیر یاری

آسایش اقلیمی

منظور از آسایش انسان مجموعه شرایطی است که از نظر گرمایی دست کم برای 80 درصد افراد مناسب باشد. به عبارتی انسان در آن شرایط ، نه احساس گرما و نه احساس سرما کند. یا وضعیت که بدن انسان برای حفاظت در برابر پایداری محیط داخلی خود، نیازی به کوشش فراوان ندارد  ودر آن وضعیت، مکانیسم های منظم موازنه ها و توان بیولوژیکی عمده او به خطر نمی افتد زیرا همیشه بین طبیعت بیولوژیکی انسان  و انرژی های محیطی که در آن قرار می گیرد  یک واکنش متقابل و مداوم وجود دارد (خالدی،248:1374). در ضمن برقراری تعادل حرارتی بین بدن انسان و محیط پیرامونش یکی از نیازهای اولیه برای تامین سلامتی وآسایش او می باشد. برقراری این تعادل لازم دمای پوست، علیرغم  تغییرات گرمایی هوا ی مجاور بدن ثابت مانده یا تنها به میزان بسیار اندکی تغییر نماید. (کسمایی،25:1378). در بین این عناصر دما و رطوبت تاثیر بیشتری در سلامت و آسایش انسان دارند. بنابراین بیشتر مدلهای سنجش آسایش انسان  بر این دو عنصر استوار شده است (محمدی، 119:1385). آسایش حرارتی بطور ذاتی یک پاسخ ذهنی یا حالتی از ذهن است که شخص خشنودی اش را ازدمای  محیط ابراز می کند.در حالی که آسایش گرمایی ممکن است تا اندازه ای توسط نوعی وابستگی به شرایط و عوامل فرهنگی تحت تاثیر قرار گیرد، احساس شخصی از آسایش گرمایی نخست نتیجه ای از دادوستد گرمای بدن با محیط است. آسایش گرایی بوسیله چهار پارامتر محیطی (درجه گرمای هوا، میزان گرمای تابشی ، مقدار رطوبت و سرعت بادو دو پارامتر شخصی (پوشاک و سطح فعالیت، یا میزان متابولیک) تحت تاثیر قرار می گیرد.کسمایی(1363) آسایش زیست اقلیمی ،(بیوکلیماتیک) انسانی را وابسته به تعادل گرمایی بدن او با محیط پیرامونش بیان کرده است. این تعادل به ترکیب عواملی مانند: ویژگی های هوای اطراف، فعالیت فیزیکی شخصی، دمای هوا ، رطوبت نسبی، تابش آفتاب و باد بستگی دارد. حالت تعادل آسایش زیست اقلیمی، هنگامی به وقوع می پیوندد که تعادل بین دمای دفع شده و جذب شده بین پوست و محیط ایجاد شود و سبب متعادل ماندن دمای درونی بدن انسان در 37 درجه سلسیوس شود(کسمایی، 26:1363) .در بین عناصر آب و هوایی دما و رطوبت تاثیر بیشتری در آسایش انسان دارد . به این دلیل بیشتر مدل های سنجش آسایش بر این دو عنصر استوار است (علیجانی،50:1375).

آب و هوا و توریسم

آب و هوا بخش مهمی از مفهوم محیط راتشکیل می دهد که تفریح و توریسم در قالب آن شکل می گیرد. به علت اینکه توریسم  فعالیتی آزادانه و اختیاری است، اغلب به شرایط اقلیمی مطلوب وابسته است (parry,1993:354) . علاوه بر اینکه می توان یک عامل جاذب توریسم  در یک منطقه باشد . می توان در صورت وجود تنوع اقلیمی در یک منطقه  گستردگی صنعت توریسم  و امکان وجود  فعالیتهای توریسم در فصول مختلف  را فراهم کند.

الف- آب وهوا به عنوان مکان در توریسم

هر مکان جغرافیایی به  همراه موقعیت جغرافیای، ، توپوگرافی، چشم انداز، گیاهان وجانوران هوا و آب و هوای  منابع طبیعی را برای گردشگری و تفریح شکل می دهند(معصوم پور ،28:1388). حال با توجه به اینکه هر فعالیت اقتصادی نیاز مند یک بستر مکانی است که در علم جغرافیا به این مکان، فضای جغرافیایی اطلاق می شود. این فضای جغرافیایی تامین کننده ی فعالیتهای توریستی می باشد. البته باید به این نکته توجه داشت که فضا یک نقش خنثی در فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی انسان بازی نمی کند، بلکه نوع زمین و یژگی های آن، تمام فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی انسانها را متاثر می سازد. بنابراین فعالیتهای توریستی بطور همگن ومتجانس در فضا توزیع نشده اند بلکه فعالیتهای توریستی متناسب با شرایط فضا به صورت  ناهمگنی توزیع شده اند و عوامل گوناگونی در این الگو دهی موثر هستند که تنوع و ترکیب آنها را می توان با نوع و فعالیتهای توریستی مرتبط دانست. آب و هوا یکی از مهمترین عوامل ژئوفیزیکی است که در الگو دهی فضای جغرافیایی و شکل دهی شرایط زیست محیطی مشارکت می کنند و نقش مهمی در استقرار و یا عدم اسقرار سکونتگا ههای انسانی بازی می کند. انسانها در واقع، مناطقی را به عنوان سکونتگاه بر می گزیند که بالاترین میزان آسایش  اقلیمی را داشته باشند. و توریسم به عنوان یکی از مهمترین فعالیتهای انسان در این زمینه حرف اول را می زند . بنابراین، اقلیم معیار مهمی در استقرار مراکز توریستی بشمار می رود بطوریکه مطالعه ی ویژگی های اقلیمی هر مکان می توان در تعیین مناطق مورد نیاز برا ی گونه های خاصی از فعالیتهای توریسمی کمک های شایانی توجهی به برنامه ریزان بنماید.

ب-آب و هوا به عنوان منبع طبیعی برای توریسم

مفهوم آب و هواشناسی  توریستی بیانگر یک منبع قابل کنترل توسط آب و هوا ست که همراه با هوا می تواند  به عنوان یک منبع توریستی و تفریحی قوی در زمانها ومکانها  بصورت یک طیف وسیعی از شرایط مساعد تا نا مساعد طبقه بندی می شود. بنا براین آب و هوا را می توان منبعی در نظر گرفت که توسط توریسم مورد بهره برداری قرار می گیرد . بدین ترتیب آب و هوا را می توان یک سرمایه اقتصادی برای توریسم در نظر گرفت. سرمایه ای که قابل محاسبه است  وقلبلیت ارزیابی دارد (Defreitas,2001:3). یکی از مشکلات موجود در این زمینه ، تعیین یک معیار هواشناسی یا اقلیم شناسی است بعنوان مثال شرایط ایده ال، مطلوب یا نا مطلوب کدام است،لباس و زمان مناسب کدام است. بدین ترتیب می توان گفت که آب و هوا دارای خصیصه یک ثروت عظیم طبیعی است که با تأثیر گذاری بر منابع محیطی، طول مدت و کیفیت توریسم، سلامتی گردشگران و حتی تجارب شخصی گردشگران را نیز کنترل می کند(ذولفقاری ،129:1386).

ج- عامل دافعه و جاذبه بودن آب و هوا درتوریسم

 ویژگی های آب و هوا الزاما عامل تعیین کننده گردشگری نیست  لیکن یک عامل مهم هم از لحاظ مالی برای اداره کنندگان گردشگری وهم یک تجربه شخصی برای گردشگران به حساب می آید. از این نظر می توان هم عامل جاذبه محسوب شود، مثلا جایی با زمستان گرم مورد علاقه مردمی است که در مناطق سردسیر زندکی می کنند. نمونه در ایران منطقه چابهار در زمستان مکانی مناسب برای مردم مناطق شمال غرب (اردبیل ،آذربایجان شرقی و غربی و...) یا اینکه آب و هوا می تواند یک عامل دافعه باشد مانند، آنچه در مناطق بیابانی ایران قابل نمود است که توسعه گردشگری در این مکانها علاوه بر هزینه های حمل و نقل و ناراحتی های نظیر  فشار گرما و سرما ی ناشی از تغییر و دگرگونی جوی می توان خسارات مالی زیادی به بار آورد. دمای مناسب برای راحتی انسان از نگاه پژوهشگران ،دامنه های متفاوتی دارد  این طیف از 4/14 درجه سلسیوس که پایین تریین درجه قابل قبول در انگلستان پیشنهاد شده تا 6/26 درجه سلسیوس که به عنوان بالاترین درجه آسایش توسط محققین آمریکایی پیشنهاد شده تغییر کرده است(بییر ،93:1381). همچنین هانتینگتن می گوید  بهترین دمای زیست انسانی هنگامی است که حد متوسط درجه حرارت شبانه روز بین 5/15 تا 21 درجه سانتیگراد باشد  وی همچنین معتعقد است ظهور تمدنهای باستانی مصر، ایران ، یونان، روم و تمدنهای اسلامی در دوره های از تاریخ دیده می شود، که حد متوسط درجه حرارت سالیانه بین 18 تا 21 درجه سانتیگراد و یا نزدیک به این حد است(شکوئی، 135:1379).

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 20 آبان 1397 02:10 ق.ظ
Have you been wanting to get into the world of drop shipping, but didn’t know where to start?
This guide http://destyy.com/wXm77T will show you how to get
started. It’ll teach you where to buy all the stuff that can be sold
for super high profits.
پنجشنبه 19 مهر 1397 05:11 ق.ظ

Many thanks! Terrific stuff.
levitra prices buy 10 mg levitra buy levitra levitra generic levitra generic levitra vardenafil 20mg levitra prices levitra 10 mg kopen generic levitra
سه شنبه 10 مهر 1397 03:48 ق.ظ

You revealed that superbly!
we recommend cialis best buy only best offers 100mg cialis cialis pills price each cialis generika in deutschland kaufen viagra vs cialis cialis 20mg cialis farmacias guadalajara cialis prezzo al pubblico cialis for sale south africa only now cialis 20 mg
شنبه 31 شهریور 1397 04:15 ب.ظ

Kudos, Helpful information.
online pharmacies india reputable canadian prescriptions online canadian pharmaceuticals nafta online pharmacies legitimate how safe are canadian online pharmacies canada online pharmacies surrey canadian online pharmacies legitimate canadian drug northwest pharmacies mail order canada drug
چهارشنبه 28 شهریور 1397 05:55 ب.ظ

Incredible loads of amazing data.
cialis soft tabs for sale female cialis no prescription viagra cialis levitra cialis 05 cialis 5 effetti collaterali only here cialis pills tadalafil 20 mg dose size of cialis cialis alternative sialis
سه شنبه 13 شهریور 1397 06:48 ب.ظ

Cheers. I value it!
online pharmacy canada pharmacies online prescriptions order canadian prescriptions online no 1 canadian pharcharmy online canada online pharmacies for men pharmacy near me online pharmacy canada pharmacy canada online pharmacies india canada drugs online
دوشنبه 12 شهریور 1397 07:53 ب.ظ

Thanks, Lots of posts!

prices for cialis 50mg safe dosage for cialis how does cialis work cialis rckenschmerzen tadalafil tablets generic cialis 20mg tablets cialis soft tabs for sale cialis 100mg suppliers prix de cialis free cialis
دوشنبه 12 شهریور 1397 01:21 ق.ظ

Reliable postings. Thanks.
cialis 5mg prix click here cialis daily uk cialis coupon weblink price cialis cialis sale online cialis kaufen bankberweisung 200 cialis coupon we recommend cialis best buy buy cialis online legal we choice cialis uk
یکشنبه 11 شهریور 1397 12:24 ب.ظ

Reliable tips. Cheers.
get cheap cialis cialis generic cialis prezzo di mercato cialis coupons cialis sale online cialis 200 dollar savings card cialis 20 mg cut in half tadalafil 20 mg try it no rx cialis cialis wir preise
یکشنبه 21 مرداد 1397 11:10 ب.ظ

Many thanks. Lots of data!

usa cialis online cialis generico milano cialis soft tabs for sale dose size of cialis are there generic cialis cialis 5mg prix cialis coupon cialis lilly tadalafi only best offers 100mg cialis viagra vs cialis vs levitra
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 03:51 ق.ظ

Fantastic forum posts. Kudos.
how to order viagra pills how to purchase viagra buy pharmaceutical viagra viagra online pharmacy uk buy viagra online nz uk viagra online order online viagra cheap viagra pharmacy viagr buy generic viagra online canada
جمعه 3 فروردین 1397 03:57 ب.ظ

Regards! Helpful information!
200 cialis coupon where do you buy cialis cialis professional from usa legalidad de comprar cialis cialis reviews cialis 5 mg schweiz cialis online cialis prices in england cilas cialis name brand cheap
یکشنبه 27 اسفند 1396 10:54 ب.ظ

Thanks! A lot of posts.

brand cialis nl prix de cialis generic cialis 20mg tablets cialis pills boards we like it cialis price how do cialis pills work cialis generika cialis generisches kanada cialis efficacit buy online cialis 5mg
جمعه 17 آذر 1396 06:19 ق.ظ
whoah this weblog is wonderful i like studying your posts.
Keep up the good work! You understand, lots of persons are hunting round for this info, you can aid them greatly.
دوشنبه 5 تیر 1396 12:13 ق.ظ
core از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن مناسب ابتدا آیا نه نشستن درست با من
پس از برخی از زمان. جایی درون پاراگراف شما موفق به من مؤمن اما تنها برای بسیار در حالی که کوتاه.
من هنوز مشکل خود را با جهش در
منطق و یک ممکن است را خوب به کمک پر همه کسانی معافیت.

که شما که می توانید انجام من خواهد قطعا بود تحت تاثیر
قرار داد.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :