تبلیغات
جغرافیا و برنامه ریزی شهری - شهر سیاسی
 
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
درباره وبلاگ


اینجانب منیر یاری دانشجو دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری می باشم. این وبلاگ جهت گسترش علم شیرین جغرافیا و شاخه های آن بخصوص جغرافیا و برنامه ریزی شهری و جغرافیا و برنامه ریزی توریسم ایجاد شده، طرح موضوعات مرتبط با برنامه ریزی شهری و توریسم، جغرافیا شهری و گردشگری استان لرستان، ارائه مقالات علمی ـ پژوهشی، و... از اهداف و اولویتهای مباحثم است. منتظر همفکری و ارسال نظرات و انتقادات سازنده ی شما در پربار شدن مطالب هستم
با سپاس
monir.yary@yahoo.com
monir.yary@gmail.com

مدیر وبلاگ : منیر یاری
نویسندگان
سه شنبه 3 شهریور 1394 :: نویسنده : منیر یاری


نظریه ی سیاست های شهری بر حول محور دو پرسش اساسی می چرخد، که این دو پرسش به این قرارند: قدرت شهر در دست چه کسی یا طبقه ای اشت و آن ها با این قدرت چه کارهایی را انجام می دهند. مطلب حاضر پاسخ های ساسی، به این پرسش ها را ارزیابی و نقد کرده است.

اساساً قدیمی ترین پاسخی که به پرسش اول داده شده، این است که کنترل سنتی حکومت شهری به توزیع قدرت در دست نخبگان استحکام بخشیده است. در یونان کلاسیک، در آتن فقط اقلیتی کوچک و آن هم مرد حق رای دادن داشته اند. حتی در اوایل تاریخ ایالات متحده ی آمریکا، بردگان و زنان تحت سیستم پیچیده ی نمایندگی در سطح ایالات و حکومت حق رای نداشته اند، چرا که ساختاری را به وجود آورده بودند، تا از قدرت بیش از حد مردم جلوگیری به عمل آورد. قانون آهنین الیگارشی به دنبال تصریح این مطلب است، که همیشه مقامات حکومت در راس سلسله مراتب تصمیم گیری قرار دارند. پژوهش های اولیه در مورد شهرهای معاصر، این یافته ها را به اثبات رسانده است. روبرت و هرلن لیند(1929)، مانسی (1920) به این نتیجه رسیده اند که طبقه ی نخبگان آگاه قدرت شهر را در ایندیانا در اختیار داشته اند.  

رابت دهل جایگاه طبقه ی نخبه سالار را در کتابش با عنوان " چه کسی حکومت می کند؟" را به چالش فراخوانده است. دهل در این پژوهشها با بررسی باز توسعه ی شهری، آموزش و انتخابات حزبی در نیوهاون به نقش بسیار با ارزش اشخاص متفاوت و گروه های فشار پی برده است. با این وجود در یک تحقیق دقیق تر در مورد این پژوهش، نشان داده که با وجود کثرت اشخاص متفاوت و مجزا بودن سازمان ها، نقش و تاثیر تعیین کننده در آموزش، باز توسعه ی شهری و انتخاب حزبی مربوط به گروه های ساکنان با درآمد بالا، متوسط و دارای منفعت و سود تجاری است. با وجود این، دهل، پاسخی پلورالیست و کثرت گرایانه به این موضوع داده است.

برعکس دیدگاه نخبه سالار، دیدگاه کثرت گرا، توزیع پراکنده ی قدرت در بین تعداد بسیار زیادی از گروه های  در حال رقابت را بررسی کرده است. تفاوت بین دیدگاه نخبه گرا و کثرت گرا، نه تنها در اختلاف کلی این دو دیدگاه در مورد فهم جامعه، بلکه در نگرش این دو دیدگاه نهفته است.

لاکس(1974) تفاوت بین دیدگاه های پلورالیست(کثرت گرا) و نخبه گرایی جدید را خلاصه کرده است. هم چنین وی دیدگاه سه بعدی مربوط به قدرت را که شامل رفتار، تصمیم گیری و عدم تصمیم گیری، موضوعات و موضوعات بالقوه( که قابل مشاهده هم چون تعارض های پنهان و نهان و ذهنی هم چون علاقه های واقعی است) را پیشنهاد کرده است. برای نمونه، پژوهشی در مورد بازسازی شهری در اکلند توسط هیوس(1972) صورت گرفته، که این پژوهش نشان داده که صاحبان شرکت های بزرگ تجاری به بازسازی شهری کمک کرده اند. در این پژوهش تخریب مساکن گروه های کم درآمد و جابه جایی سیاهان به عنوان یک مسئله، مورد توجه قرار نگرفته است. کنسون(1971) نشان داده که هوای آلوده تنها یک موضوع در بسیاری از شهرهای ایالات متحده ی آمریکا در دهه ی 1960 نبوده است. شرکت هایی بزرگ یافته ای علمی را مورد تردید قرار دادند و به طور موفقیت آمیزی هوای آلوده را در افکار سیاسی از مردم، به رشد اقتصادی و ایجاد شغل ربط داده اند. قدرت فقط به دنبال کنترل ابزارهای رسمی نیست، بلکه هم چنین به دنبال آن است تا مسائل و علایق ویژه ای را برای مجادلات سیاسی ارتقا، منزوی و یا نادیده بگیرد. فهم بسیار هوشمندانه نسبت به قدرت سیاسی محلی، فقط تجزیه و تحلیل موضوعات و تصمیمات را در بر نمیگیرد، بلکه تجزیه و تحلیل تمام موارد را نیز در بر میگیرد. قدرت ایجاد دستور کارهای سیاسی و هم چنین ایجاد تصمیم گیری سیاسی رسمی را در بر میگیرد.

در سال های اخیر بحث در مورد رژیم شهری، به موضوعاتی از جمله چه کسی حکومت می کند و آنها چگونه حکومت می کنند، شکل بخشیده است. کلارنس استون(1989) به تجزیه و تحلیل اش از حکمرانی آتلانیا، بین سالهای 1942 تا1988 پرداخته است و ان چه را که از تجزیه و تحلیل نشان داده، رژیم های شهری نامیده است. کلارنس استون رژیم های شهری را این گونه تعریف کرده است: مدیریت های غیر رسمی که کارهای رسمی مربوط به مقامات حکومتی را احاطه و به انجام می رسانند. رژیم های شهری متشکل از ائتلاف های حکمرانی غیر رسمی است، که تصمیم گیری و کارهای مربوط به شهر را انجام می دهند. کلارنس استون عقیده اش در مورد رژیم شهری را به منظور اشاره به مشارکت غیر رسمی در آتلانیا ، بین محل اجتماعات شهری و مرکز تجاری نخبگان شهر، بسط داده است. موضوعات سیاسی مربوط به حفظ و گسترش رهبری و حمایت سیاسی در تسلط محل اجتماعات شهری است، در حالی که موضوعات اقتصادی سود و زیان مربوط به نخبگان تجاری است. ترکیب منطق اقتصادی و سیاسی با همه ی تنش ها، تعارض ها و ابهامات پس از آن،رژیم های شهری محلی را به وجود آورده است. قدرت انتخاب و سهم رژیم های شهری، در فضا و مکان متفاوت است، آنها ممکن است دارای شمول یا عدم شمول باشند و سراسر رژیم های کلان شهر را اصلاح و تغییر دهند. برای مثال، رژیم های حومه نشین بیشتر به ارزش های حفظ اموال می پردازند. جاد و کانتور(1992)چهار سیکل سیاست های مربوط به رژیم شهری در ایالات متحده ی آمریکا را ارزیابی کرده اند. در شهرهای پیشه وری تا دده ی 1870 کنترل شهر با نخبگان تاجر بوده است. سپس با صنعتی شدن و مهاجرت های بزرگ مقیاس،صاحبان شرکت های تجاری مجبور شدند، تا با نمایندگان سیاسی مربوط به مهاجران سازمان یافته کار کنند و نتیجه ی این امر شکل گیری شهر مربوط به سیاست های ماشینی بوده است.

از دهه ی 1930 تا 1970 ائتلاف برنامه ی اصلاحات حکمفرما بود، که در آن سیاست های فدرالی موجب رونق اقتصادهای شهری و نیز موجب حفظ اساس قدرت دموکراتیک بوده است. این رژیم با شورش های داخلی اقلیت های قومی که، در آن زمان از نظر عددی و سیاسی بسیار مهم شدند، فروریخته است. در سیکل معاصر، رژیم های شهری موجب رشد اقتصادی و شمولیت سیاسی شده اند. ابهام بین منطق های سیاسی و اقتصادی، تنش شهری معاصر در آمریکا را بوجود آورده است.

استوکر و موسبرجر(1994) سه نوع رژیم را بررسی کرده اند، که عبارتند از: رژیم ارگانیک، ابزاری و نمادین. رژیم های ارگانیک مربوط به شهرک های کوچک و نواحی حومه نشین است که دارای ویژگی هایی همچون جمعیت همگون و احساس قوی تعلق به مکان اند و هدف اصلی شان، حفظ منزلت و جایگاه وضع موجود است. رژیم های ابزاری بر روی اهداف ویژه ای متمرکز شده اند که در مشارکت سیاسی بین حکومت های شهری و صاحبان شرکت های تجاری بازبینی شده اند. رژیم های سمبلیک و نمادین در شهرهایی که در حال تجربه ی رشد سریع هستند، وجود دارد که شامل تجدید حیات بزرگ مقیاس ، تغییرات عمده ی سیاسی و اقدامات مربوط به تصویر است که به دنبال تغییر فهم عمومی از شهر خواهد بود. ما باید این سه طبقه را به عنوان انواع ایده آلی در نظر بگیریم ، با وجود اینکه هر یک از رژیم های شهری نمایش دهنده ی ویژگی هایی(اگر چه در سهم متفاوتی) از هر کدام از این نوع طبقه بندی ها هستند.

سیاست های موفقیت آمیز، هنر ایده آلی است، که امور را مصالحه آمیز می کند. اغلب صاحبان شرکت های تجاری مجبور به همکاری با واقعیت های جدید سیاسی هستند. نمونه ی ایلات متحده ی آمریکا را در نظر بگیرید که در آن مجموعه ی عمده بازیگران و کارگزاران و قدرت های سیاسی و صاحبان شرکت های تجاری با هم در حال همکاری هستند. تغییرات بسیار

زیادی در هر کدام از این دو مجموعه صورت گرفته است. در بسیاری از شهرهای مرکزی بزرگ امریکا منزلت و حرمت اسپانیایی ها و آفریقایی آمریکایی ها همانند سفید پوستان بسیار زیاد است. امروزه صاحبان شرکت های تجاری مشتمل بر شرکت های فراملیتی و صاحبان شرکت های تجاری محلی است. به عقیده ی استون، امروزه آتلانتا یک رژیم شهری با دوام و پایدار و در عین حال پیچیده است، که شامل نخبگان تجاری مرکز شهر و طبقه ی متوسط سیاهان است. صاحبان شرکت های تجاری با هدف به عضویت پذیرفتن نخبگان سیاه، سازمان دهی شده بودند.

رژیم های شهری در فضاهای کلان شهرها متفاوت اند و می توان سه نوع رژیم شهری را در آمریکا دید که عبارتند از: شهر مرکزی، حومه، حومه های درون شهری. رژیم های شهر مرکزی همانند آنتلانتا متشکل از ائتلاف صاحبان شرکت های تجاری یا کارگزاران قدرت و رهبران رسمی سیاسی است. به تدریج مسائل رشد شهری به مشکلات کلان اجتماعی تبدیل شده و نیاز به حفظ و گسترش حمایت سیاسی در ارتباط با ائتلاف موضوع های متفاوت سیاسی به لابی های فرار شدی دست زده است. در رژیم های حومه ای، دستور کار مشترک عبارت از پایین نگهداشتن مالیات ها و حفاظت از ارزش های اموال و داریی هایی که موجب اتحاد مردم شده در اینجا، رژیم های محلی به منظور حفظ منزلت و جایگاه وضع موجود و جلوگیری از درآمد پایین و تفاوت های نژادی گروه ها، به وجود آمده اند. در آمریکا هدف حکومت های ناحیه ای و رژیم های حومه ای از بین بردن این عقیده است، که سیاست ها پایه ای برای بحث در مورد مصالحه و سازش بین مسائل متفاوت نیستند، بلکه هدف تمرکز بر روی موضوعات غیر سیاسی مبتنی بر تصمیم گیری اداری، بوده است. در اصل مسائل رشد برای بنگاه داران، بساز و بفروش ها و زمین فروش ها در اولویت سیاسی است. موضوعات معقول و کارایی، لازمه ی موضوعات برابری و تساوی یا عدالت اجتماعی است.

هر از گاهی بعضی سیاست ها در معنای واقعی بر ضد رشد بوده اند. برای نمونه، لندن را در نظر بگیرید ؛ این ایالت یکی از سریع ترین ایالت های در حال رشد کشور است.  جمعیت این ایالت از حدود 70000 در سال 1985 به 235000در سال 2000افزایش پیدا کرد. در طول این دوره زمانی بیش از 300 نفر در هفته از مناظق مختلف کشور به این ایالت مهاجرت می کردند. میزان رشد این ناحیه چنان زیاد بود پیامد آن ترافیک بسیار انبوه و فشار بر روی مدارس محلی و خدمات رسانی بوده است. در نتیجه ی این جریانها، یک واکنش رشد آرام نمایان شد و در سال 1999 هشت نماینده بر اساس سیاست ها و خط مشی های رشد آرام نمایان شدند و هیات انتخابی نمایندگان جدید تعداد مساکن جدید طراحی شده را به 80000 کاهش دادند. این اقدام برای توسعه دهندگان صنایع محلی خشنود کننده نبود، که به طور موفقیت آمیزی به تعدادی از نمایندگان انتخابات 2003 کمکمالی کرده بودند. به زودی شورای فرا رشدی، طرح های جدیدی را برای این ایالت در نظر گرفت؛ که شامل: کاهش هزینه های تحصیلی به 5 درصد، از بین بردن برآوردهای قبلی رشد آرام، لغو قانون هایی که گرفتن پول بیشتر از توسعه دهندگان به منظور جبران هزینه های ساخت مدارس را جایز شمرده بود، مورد باز اندیشی قرار گرفتن طرح های مربوط به ساخت مساکن جدید، موکول طرح ها ی حفاظت از بناهای تاریخی به زمان دیگر، گسترش خطوط آب و فاضلاب به منظور کمک بیشتر به توسعه و در نهایت ایجاد مسیرهای سریعی برای توسعه ی تجاری که به دنبال تصویب قانونی در سطح ایالت بوده است. در حالی که ائتلاف های رشد آرام یا بدون رشد، ممکن بود به وجود آید، در جهان سیاست های محلی ایالت، دلارهای توسعه دهندگان قادر به ایجاد فاصله ی عظیمی در جهت تاثیر بر عقاید و نتایج سیاسی بوده است.

رژیم های سیاسی حومه های داخلی در مرحله ی تجربه ی اضمحلال قرار گرفته بودند، که این امر هنوز به طور وسیعی بررسی نشده است. با این وجود، همانند بسیاری از حومه های داخلی که به دنبال این هدف بودند، تا سرنوشت اقتصادی یکسانی با بسیاری از شهرهای مرکزی داشته باشند، می تان شاهد ظهور و پیدایش شکل های جدیدی از رژیم های حومه ای بود، که توسط رکود اقتصادی و کاهش جمعیت شکل گرفته اند.

مفهوم رژیم های شهری یک مفهوم بسیار مهم در نظریه های شهری است زیرا مفهوم رژیم های شهری توجهمان را بر روی ارتباط بین تجارت و سیاست ها و تنش ها، ضرورت سازگاری ها و معاملات برای سیاست های دموکراتیکی به منظور کار در یک جامعه ی سرمایه داری متمرکز کرده است.

برگرفته از کتاب، ارزیابی انتقادی نظریه شهری، تالیف جان رنه شورت، ترجمه دکتر کرامت اله زیاری ، حافظ مهد نژاد و فریاد پرهیز

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 25 آبان 1397 06:42 ب.ظ
Hmm is anyone else having problems with the pictures on this blog loading? I'm trying to figure out if its a problem on my end or if it's the blog. Any feedback would be greatly appreciated.
پنجشنبه 24 آبان 1397 10:09 ب.ظ
Yes! Finally something about click here.
پنجشنبه 24 آبان 1397 09:45 ب.ظ
Thank you for thhe auspicious writeup. It in fact was a
amusement account it. Look advanced to far added agreeable from
you! However, how can we communicate?
پنجشنبه 24 آبان 1397 04:14 ق.ظ
Only wanna input on few general things, The website layout is perfect, the written content is rattling superb .
چهارشنبه 23 آبان 1397 08:26 ق.ظ
더킹카지노 3만 Once your body actually starts to feel great, your cravings will subside and you'll be reaping the main advantages of decreasing the sugar inside your diet.
Taking care of your teeth is definitely an ongoing
process and regular check-ups and cleaning on the dentist
prevents any lasting problems. But, recall the key here is
moderation - while a drink every day is protective, excessive
utilization of alcohol is devastating to health.


http://dylon9blogl.weebly.com/blog/to-the-south-korea-betting-sales-strategies-18-thousand
دوشنبه 21 آبان 1397 11:17 ق.ظ
If you are going for most excellent contents like me, only payy a visit this websie eveeyday ass it
provides quality contents, thanks
دوشنبه 21 آبان 1397 08:37 ق.ظ
Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo News.
Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?
I've been trying for a while but I never seem to get there!
Cheers
یکشنبه 20 آبان 1397 06:55 ق.ظ
Nothing has been the same since your ex broke up with you.
All you want is for them to come back. That’s it.
Watch this video http://kudoflow.com/5gfL and see how
it’s possible. You can have them back in your life and they’ll never ever leave you again.
یکشنبه 20 آبان 1397 01:48 ق.ظ
Did you know that it’s possible to make money testing video games?
You’re going to flip your lid when you see this http://j.gs/Brq4 Click that link and start making money testing video games!
شنبه 19 آبان 1397 08:19 ب.ظ
Incredible points. Outstqnding arguments. Keep up the great effort.
شنبه 19 آبان 1397 02:33 ق.ظ
Appreciate this post. Will try it out.
جمعه 18 آبان 1397 03:18 ب.ظ
Do you or someone you know work with wood? If so, then you’ve
definitely got to check this out http://kudoflow.com/4zRl It’s jam packed with all
the information that a woodworker needs to know.
جمعه 18 آبان 1397 07:32 ق.ظ
Are you searching for a good time? If you are, then let this busty beauty take care of you.
Check her out at http://www.camgirl.pw/blondiebetsy/ She
is one of those cam girls that you’ll never be able to get enough of.
جمعه 18 آبان 1397 06:49 ق.ظ
Very good article. I am facing some of these issues as well..
جمعه 11 آبان 1397 06:47 ب.ظ
Cool blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple tweeks would really make my blog jump out. Please let me know where you got your design. Thank you
جمعه 11 آبان 1397 06:39 ق.ظ
This is very interesting, You are a very skulled blogger.
I have joined your rrss feed and look forward to seeking more
off your wonderful post. Also, I've shared your website in my social
networks!
سه شنبه 8 آبان 1397 08:17 ق.ظ
Can you tell us more about this? I'd like to find out more details.
سه شنبه 8 آبان 1397 07:55 ق.ظ
At this time I am going to do my breakfast, after having my breakfast coming again to read further news.
جمعه 4 آبان 1397 05:01 ق.ظ
Very energetic post, I enjoyed that bit. Will there be a part 2?
پنجشنبه 3 آبان 1397 06:54 ق.ظ
Howdy! This article could not be written any better!
Looking through this article reminds me of my previous roommate!
He constantly kept preaching about this. I most certainly
will send this post to him. Fairly certain he'll have a great read.
I appreciate you for sharing!
پنجشنبه 3 آبان 1397 04:34 ق.ظ
Hey, I think your blog might be having browser compatibility issues.
When I look at your blog in Ie, it looks fine but when opening in Internet
Explorer, it has some overlapping. I just wanted
to give you a quick heads up! Other then that, terrific blog!
شنبه 28 مهر 1397 01:13 ب.ظ
Wow, awesome blog format! How long have you been blogging
for? you made blogging look easy. The total glance of your site is fantastic, let alone the content!
چهارشنبه 25 مهر 1397 08:16 ق.ظ
Do you have a spam issue on this blog; I also am a blogger, and
I was wondering your situation; we have created some
nice methods and we are looking to swap methods with others, why not shoot me an email if interested.
چهارشنبه 25 مهر 1397 08:08 ق.ظ
Do you have any video of that? I'd love to find out more details.
دوشنبه 23 مهر 1397 01:05 ق.ظ
Hi, I log on to your new stuff on a regular basis.

Your humoristic style is witty, keep it up!
دوشنبه 23 مهر 1397 01:03 ق.ظ
Hello friends, how is all, and what you wish for to say about this article, in my view its genuinely remarkable designed for me.
دوشنبه 23 مهر 1397 01:02 ق.ظ
Hey there! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?
I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any recommendations?
دوشنبه 23 مهر 1397 12:58 ق.ظ
Good response in return of this question with solid arguments and telling all about that.
دوشنبه 23 مهر 1397 12:41 ق.ظ
Hi there would you mind letting me know which web
host you're working with? I've loaded your blog in 3 completely different browsers and I must say this blog loads a lot faster then most.
Can you recommend a good internet hosting provider at a reasonable price?
Cheers, I appreciate it!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :